Uso de cookies: Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y mostrarle información relacionada con sus preferencias mediante el análisis de sus hábitos de navegación. Si continúa navegando, consideramos que acepta su uso.

Missatges

En aquesta secció pots veure els missatges d'aquest usuari.


Temes - Admin

Pàgines: 1 ... 4 5 6 7 8 [9] 10 11 12 13 14 ... 67
121
Noticias / Noves campanyes de dinamització comercial a Montgat
« el: Desembre 06, 2018, 08:36:50 am »
Del 01/12/2018 al 05/01/2019
Les associacions de comerços de Montgat i Tiana i la Regidoria de Promoció Econòmica aposten per la dinamització del comerç local coindidint amb la campanya comercial de Nadal.


Fins al 5 de gener, està en marxa la campanya promocional de Nadal “Comprar a Montgat té premi”. Es tracta d'una iniciativa impulsada per l'Associació de Comerços i Serveis de Montgat (ACISM) i compta amb el suport de la regidoria de Promoció Econòmica de l'Ajuntament. L'objectiu de la campanya és potenciar les compres nadalenques als comerços i locals associats a l'ACISM, així com en altres establiments del municipi, mitjançant la incentivació i la motivació dels compradors. Amb aquesta promoció, es premiarà la fidelitat dels clients amb el sorteig de cinc vals de compra, valorats en 1.500 €. A més, per reforçar i difondre la iniciativa, als carrers més transitats de la localitat s'hi han instal·lat un total de 200 banderoles i 10 marquesines publicitàries.

D'altra banda, les dues associacions de comerciants de Tiana i Montgat s'han unit en una promoció de descomptes de fins al 50%, que inclou regals per fer una compra, esmorzars gratuïts, promocions de 2x1... a través de l'ús del talonari MontgaTTiana que s'ha repartit a les bústies dels dos pobles. El talonari és de butxaca per poder fer-ne ús més còmodament i inclou promocions a més de 80 comerços i serveis de Montgat i Tiana que s'hi han addherit per estimular les compres de proximitat. La majoria d'ofertes seran vigents fins al 31 de gener del 2019.

Aquestes campanyes nadalenques sónuna mostra de la voluntat conjunta de l'Ajuntament i l'ACISM per promoure el desenvolupament de l'activitat econòmica de Montgat./montgat.cat


122
Noticias / Cultura per rebutjar la violència masclista a Montgat i Tiana
« el: Novembre 30, 2018, 08:03:35 am »
Teatre, dansa i cinema van ser els ingredients escollits per les veïnes i veïns de Tiana i Montgat per commemorar el Dia Internacional Contra les Violències envers les dones, el passat 25 de novembre.

La ciutadania de Tiana es va concentrar a Can Riera diumenge passat, en un acte en el qual es va llegir el manifest institucional de rebuig contra la violència de gènere i es van dur a terme tres actuacions de l’Escola de Música i Dansa de Tiana.

Els i les assistents van gaudir també d’un monòleg de l’actriu Jordina Biosca sobre la capacitat d’acció i reacció de les víctimes de violència de gènere. Per finalitzar l’esdeveniment, la companyia Tedebat va mostrar la microobra de teatre La Corda, que tracta sobre el control i l’assetjament a la vida de parella.

La Sala Pau Casals de Montgat, en canvi, va ser l’escenari de la presentació del curtmetratge Ella, a càrrec de la seva directora, Judith Garrigo. A més, les veïnes i veïns de Montgat van poder gaudir també d’un fragment de l’obra L’alberg de les dones tristes, que va muntar el Centre Recreatiu i Cultural de Montgat (CRIC) i que està basada en el llibre de l’escriptora xilena Marcela Serrano.

XIFRES COMARCALS
El Servei d’Atenció a la Dona (SIAD) del Consell Comarcal del Maresme, que presta els seus serveis als municipis de la comarca amb menys de 20.000 habitants (com Tiana i Montgat), ha atès 197 dones en l’últim any, de les quals un 50% han estat víctimes de violència de gènere./Linea Nord


123
L’Ajuntament de Montgat vol escoltar el veïnat abans de redefinir l’espai del Parc de les Bateries.

Dissabte passat es va presentar el procés participatiu per definir els usos del parc. La regidora de Participació Ciutadana, Laura Ribot, ha explicat a Línia Nord que preveuen que tota la proposta que surti del debat ciutadà pugui estar articulada a finals de febrer o principis de març de l’any que ve.

“Abans de fer projectes de remodelació, d’ordenació de l’espai o de millora i sanejament de la muntanya, el que s’ha volgut fer és parar a pensar”, ha assenyalat la regidora.

Per fer-ho, l’Ajuntament ha constituït un “grup motor”, format per representants de les entitats del poble i per 20 veïns i veïnes escollides aleatòriament a partir del registre municipal. El consistori també vol que les famílies tinguin veu en aquest procés i per això a les escoles es faran enquestes, perquè es pugui treballar en família amb els nens i nenes del municipi.

Després d’aquesta primera fase, que Ribot ha qualificat de “recollida d’informació”, s’estructuraran els resultats en un document que es debatrà en unes jornades, que inclouran visites guiades al parc i la participació dels tècnics municipals.

Quan estiguin tancades les propostes, aquestes seran supervisades pels tècnics municipals per assegurar-se que són viables tècnicament i jurídica.

La previsió és que el projecte d’ordenació del parc es comenci a treballar, a partir del document sorgit del procés participatiu, en el pròxim mandat.

La regidora ha recordat que la muntanya ara mateix té un ús bàsicament lúdic i que el que es vol amb aquest procés és renovar i millorar el parc “perquè la ciutat també se’l faci seu”. Ribot també ha apuntat que es volen recuperar “els espais de memòria històrica”, com les antigues bateries militars. /Linea Nord


124
Noticias / El temporal torna a engolir la platja de Montgat
« el: Novembre 20, 2018, 08:49:09 am »
Tècnics de l'AMB retiren mobiliari de la sorra que ha quedat per evitar que se'ls emporti el mar

ACN - MONTGAT
Plou sobre mullat a la platja de Mont­gat. El ja malmès lito­ral del muni­cipi ha tor­nat a veure’s afec­tat pel tem­po­ral del cap de set­mana, que ha engo­lit nous trams de sorra. Les habi­tu­als lle­van­ta­des d’aquesta època de l’any acos­tu­men a fer min­var les plat­ges del Maresme, però en alguns casos les matei­xes cor­rents aca­ben tor­nant la sorra al lloc abans que arribi l’estiu. Des de fa un parell d’anys, però, a Mont­gat veuen com la sorra només fa que mar­xar i la pre­o­cu­pació va en aug­ment, segons explica el con­sis­tori. D’altra banda, aquest dilluns, tècnics de l’Àrea Metro­po­li­tana de Bar­ce­lona (AMB) reti­ren el mobi­li­ari que ha que­dat dem­peus, com dut­xes i bancs, per evi­tar que el mar s’ho acabi empor­tant.

En alguns trams de platja, la sorra ha des­a­pa­re­gut per com­plet, els pas­sos soter­rats per als banyis­tes van a parar direc­ta­ment al mar i les esca­les que bai­xen del pas­seig a la platja desem­bo­quen ara a l’aigua. En altres zones l’amplada de platja és tan petita que en pocs anys el lito­ral mont­gatí ha pas­sat de tenir cinc guin­gue­tes a tenir-ne només dues.

El mateix passa amb les pis­tes de vòlei platja. Allà on hi havia cinc pis­tes i una amplada de platja con­si­de­ra­ble, ara que­den només dos pals. “Sem­pre que hi ha lle­van­ta­des marxa la sorra però anava tor­nant. Ara, des de fa dos anys que ja ni torna”, explica el tinent d’alcalde de Ter­ri­tori de Mont­gat, David Sànchez.

En els pròxims dies, com s’ha fet en els ante­ri­ors epi­so­dis, l’Ajun­ta­ment enviarà un informe al Minis­teri de Medi Ambi­ent per aler­tar de la situ­ació al muni­cipi. Des del con­sis­tori espe­ren que el govern espa­nyol exe­cuti les obres necessàries per recu­pe­rar la platja abans de l’estiu amb unes noves “mesu­res d’urgència”.

Els alcal­des del Maresme fa anys que recla­men una solució glo­bal per al lito­ral mares­menc, però la manca de con­sens polític, tècnic i pres­su­pos­tari fa enquis­tar el pro­blema. Les solu­ci­ons arri­ben en comp­ta­go­tes i són sem­pre de caràcter pro­vi­si­o­nal, com el dra­gatge del fons marí per abo­car sorra a les plat­ges o el reforç pun­tual d’escu­lle­res.

Entre­tant, des de l’AMB han començat aquest dilluns la reti­rada de mobi­li­ari de la sorra de Mont­gat, com dut­xes, pas­se­res i bancs, per evi­tar que un nou tem­po­ral es pugui aca­bar endu­ent el mate­rial mar endins. L’ens tor­narà a ins­tal·lar el mobi­li­ari abans de la tem­po­rada d’estiu, un cop l’espai esti­gui nova­ment con­di­ci­o­nat.licar.....https://www.elperiodico.cat/ca/societat/20181119/platja-montgat-temporal-7155506
El Punt
125
Noticias / Montgat i Tiana celebren el seu Correllengua conjunt
« el: Novembre 15, 2018, 11:25:26 am »
La Sala Pau Casals de Montgat va acollir el passat 10 de novembre una nova edició del Correllengua, organitzat conjuntament amb l’Ajuntament de Tiana.

L’alcaldessa de Montgat, Rosa Funtané, va lliurar els premis als tres joves guanyadores del concurs de microrelats. El certamen va comptar amb la col·laboració de l’Institut Thalassa i de l’escriptor montgatí David Gómez Simó.

La jornada també va incloure un concurs de rap en català i un micròfon obert a càrrec de Richi The Kid. La celebració va acabar amb el concert del grup barceloní Pirat’s Sound Sistema, que va presentar el seu últim treball discogràfic: Remena.

FOMENT DE LA LLENGUA
El Correllengua és una iniciativa que se celebra anualment als territoris de parla catalana. L’objectiu és mostrar la vitalitat de la llengua catalana i fomentar-ne l’ús social a través de diverses activitats de caràcter lúdic, festiu, pedagògic i reivindicatiu./Linea Nord


126
Noticias / L'Ajuntament de Montgat impulsa un Consell de la Vila
« el: Novembre 09, 2018, 08:26:36 am »
Els ciutadans de Montgat podran participar de manera més directa en la política local.
L’Ajuntament ha anunciat que ja ha començat el procés per formar el Consell de la Vila, que serà el màxim òrgan de participació i deliberació ciutadana al municipi i es constituirà abans que acabi l’any.

El Consell estarà format per set representants de les associacions, l’alcaldessa Rosa Funtané, la regidora de Participació Ciutadana Laura Ribot, representants de tots els grups polítics i vuit ciutadans que seran escollits per sorteig entre els inscrits al Registre Ciutadà.

El Plenari del Consell es reunirà dues vegades l’any, com a mínim, per debatre l’estat del municipi. Aquest òrgan servirà per demanar i rebre informació sobre temes d’interès públic, participar i deliberar sobre les principals qüestions de política municipal, elaborar propostes sobre matèries de competència municipal i proposar la creació de comissions de treball, entre altres funcions./Linea Nord


127
LOS DESPLAZAMIENTOS ENTRE LOS 36 MUNICIPIOS DE LA AMB AHORA SERÁN DE UNA ZONA TARIFARIA
La Autoridad del Transporte Metropolitano ha aprobado la creación de un nuevo modelo de tarifa plana para los desplazamientos entre los diferentes municipios del Área Metropolitana de Barcelona (AMB), independientemente de la zona tarifaria en la cual pertenezcan (zonas 1, 2A, 2B y 2C).

La medida se aplicará a partir del 1 de enero de 2019 a todos los títulos integrados, únicamente en los trayectos que tengan origen y destino dentro del ámbito de los 36 municipios metropolitanos (18 de la primera corona y 18 en la segunda corona) que integran el AMB con la tarifa equivalente a una zona tarifaria.
Por ejemplo, ir de la estación de Plaça Catalunya a Barcelona hasta Sant Cugat, ahora será una zona y no dos. O ir de Molins de Rei en Viladecans, o de Cerdanyola del Vallès a Begues, o de Montgat a Pallejà…

Consultad cuáles son los municipios que disfrutarán de la nueva tarifa plana.

El objetivo de esta medida es favorecer y facilitar el cambio de hábitos hacia una movilidad más sostenible y traspasar usuarios del vehículo privado al transporte público con el objeto de reducir las congestiones de las principales vías y de la contaminación atmosférica.

128

PFB-Serveis Funeraris llança una eina per confeccionar pressupostos en línia


La directora general de PFB-Serveis Funeraris, Ana M. Gassió, ha ressaltat que es tracta d'un espai web àgil i senzill amb el qual es facilita la selecció de tots els elements vinculats a un servei funerari" seguint set passos i triant en funció de l'enterrament i les despeses desitjades.

"Aquesta iniciativa neix de la nostra vocació de servei a les famílies, i amb la voluntat d'adaptar-nos a les seves necessitats també en termes econòmics", ha agregat la directora general de l'empresa, gestora del Tanatori de Badalona, entre d'altres centres.

La companyia ha subratllat que confeccionar un pressupost no compromet l'usuari a formalitzar-lo, sinó que la contractació ha de fer-se de forma personal al centre de PFB, i el pressupost resultant és vàlid durant l'any vigent i contempla l'IVA del 21% amb el qual es graven els serveis funeraris.

L'empresa compta amb sis tanatoris --a Badalona, Sant Feliu de Llobregat, Montgat, Premià de Mar, Teià i Alella-- i s'encarrega de la gestió dels cementiris de Montgat i Sant Feliu de Llobregat, així com dels serveis de manteniment i inhumació dels dos municipals de Badalona./aldia.cat


129
Noticias / El ferrocarril va complir 170 anys a Espanya
« el: Octubre 29, 2018, 08:40:55 am »

El ferrocarril va complir
aquest diumenge el seu 170 aniversari a Espanya, una aposta que va arrencar el 28 d'octubre de 1848 amb la inauguració oficial de la línia Barcelona-Mataró.

  Amb la seva posada en marxa, gràcies a un projecte impulsat per l'empresari espanyol Miquel Biada, el ferrocarril va contribuir a facilitar el creixement i la prosperitat del Maresme i en el seu primer any va aconseguir la xifra de 675.000 viatgers, segons dades de Renfe.

El traçat original de la línia era de 28,4 km i la durada del trajecte -sense parades- de 35 minuts a una velocitat mitjana de 47 km / h. El túnel de Montgat, de 135 metres, o el pont sobre el riu Besòs van ser algunes de les obres més importants que es van dur a terme per fer realitat aquesta infraestructura.

Per a la construcció de la línia es va adquirir a Anglaterra tot el material de ferro necessari-quatre locomotores, 62 vagons de passatgers, 30 de mercaderies i dos especials per a transport de gran volum. Per la seva banda, la fusta per a les travesses vi de Rússia, mentre que les estacions s'encarregaven a constructors del país per abaratir els costos.
Clicar......... http://www.rtve.es/alacarta/videos/noticias-24-horas/tren/4814672/


Traducción del castellano al catalan Google.

                       

130
L’alcaldessa de Montgat, Rosa Funtané (ERC), s’ha acollit al seu dret a no declarar aquest dimarts a la Ciutat de la Justícia, on ha estat citada per haver col·laborat amb el referèndum de l’1 d’octubre.

Funtané s’ha acollit al seu dret a no declarar. Foto: ERC Montgat
“Hem aconseguit moltes coses, però ara continuem endavant per aconseguir tot el que el poble ens demana, perquè volem complir amb el mandat que ens han donat”, va manifestar l’alcaldessa al sortir dels jutjats.

Polítics com l’alcalde d’Alella, Andreu Francisco, l’exalcaldessa de Badalona, Dolors Sabater, i el regidor badaloní d’ERC, Oriol Lladó, van anar fins a la Ciutat de la Justícia per donar suport a l’alcaldessa de Montgat.

Funtané es va acollir al seu dret a no declarar per recomanació dels seus advocats. L’alcaldessa de Montgat explica que no va rebre cap pregunta per part del jutge i que ara ha d’esperar la decisió de la Fiscalia, que podria demanar la seva imputació per delictes de desobediència, prevaricació o malversació.

“DRETS FONAMENTALS”
En declaracions a Línia Nord, Funtané ha qualificat el procés judicial d’“indigne”, perquè “estan polititzant un fet que és un tema ciutadà”. “És la voluntat ciutadana i nosaltres vam ser escollits per complir el mandat que ens encarrega el poble, i el que no es pot vulnerar és la democràcia ni els drets fonamentals”, conclou l’alcaldessa./Linea Nord

131

L’arquebisbat de Barcelona va inscriure 133 immobles al registre de la propietat amb la ‘llei Aznar’

La diòcesi publica la llista de les 53 immatriculacions que va fer entre el 2000 i el 2014

L’antic ecònom assegura que es van fer les investigacions oportunes i només es van registrar allò que veien segur


ACN - BARCELONA
L’arquebisbat de Barcelona ha fet pública la llista de les 53 immatriculacions o inscripcions al registre de la propietat corresponents a 133 immobles que va fer entre l’any 2000 i el maig de 2014.

Antoni Matabosch, ecònom de l’Arquebisbat de Barcelona durant aquest període, ha explicat que es van fer les investigacions oportunes en cada cas i es va decidir procedir a registrar els immobles només si apareixien al cadastre i en documents històrics. En els 17 casos en què “hi havia ambigüitat o dubte”, principalment ermites del Maresme, es va decidir no seguir endavant i en alguns casos signar convenis amb els propietaris per permetre que s’hi pugui seguir celebrant el culte.

Durant el període que es van fer les immatriculacions hi havia en vigor l’anomenada llei Aznar, que autoritzava a l’Església a registrar els seus edificis després d’uns anys, des del 1863, en què els temples no es podien immatricular perquè “estava prohibit”, ha explicat Matabosch.

Ha exposat que s’ha decidit fer un esmorzar informatiu perquè considera que “s’ha fet una muntanya d’una cosa que parlant de tu a tu ho haguéssim pogut resoldre”.

En relació a la denúncia de la Unió de Pagesos contra el Bisbat de Vic per suposadament haver-se apropiat de propietats, Matabosch ha defensat que “en aquest moment no hi ha cap demostració” i que si algú té aquesta sospita “és qüestió de parlar-ho i arribar a un acord”. En qualsevol cas, ha volgut diferenciar el que s’ha fet a cada bisbat, responsabilitat de cada bisbe. “A Barcelona hem optat per immatricular el que veiem segur, i que el podem tenir dubtes hem dit que ja en parlarem”, ha manifestat.

Respecte les crítiques rebudes d’un afany especulador darrere de les immatriculacions, l’antic ecònom de l’arquebisbat ha defensat que la propietat dels béns immatriculats per l’Església garanteix la conservació d’aquests edificis i temples. Segons ell, els immobles registrats són bàsicament temples i els seus annexos, com cases i locals parroquials i els cementiris de Sant Genís i Vallvidrera.

La llista

A Barcelona, la llista de l’Arquebisbat inclou les esglésies de la Mare de Déu de Betlem, Mare de Déu del Carme, Mare de Déu dels Dolors, Mare de Déu de la Mercè, Sant Agustí, Sant Andreu, Sant Francesc d’Assís, Sant Jaume, Sant Joan de Gràcia, Sant Miquel del Port, Sant Pere de les Puel·les, Sant Vicenç, Santa Anna, Santa Creu d’Olorda, Santa Eulàlia de Vilapicina, Santa Madrona, Santa Maria de Gràcia, Santa Maria del Mar, Santa Maria del Pi, Santa Maria del Remei, Santa Maria de Sants, Santa Maria del Taulat, Santíssima Trinitat, Sants Gervasi i Protasi i Sants Just i Pastor. S’hi ha de sumar també la Catedral de Barcelona, el Palau Episcopal i el número 5 del carrer del Bisbe.

Pel que fa a altres municipis de l’Arquebisbat de Barcelona, formen part del llistat les esglésies de Sant Isidre, Sant Joan Evangelista i Santa Eulàlia de Mèrida de l’Hospitalet de Llobregat. També hi ha la Mare de Déu del Pilar i Sant Pere del Masnou i Sant Josep i Santa Maria de Mataró. Finalment, hi ha Sant Feliu d’Alella, Sant Julià d’Argentona, Santa Maria de Badalona, Santa Creu de Cabrils, Santa Maria de Caldes d’Estrac, Sant Esteve de Canyamars, Santa Maria de Cornellà de Llobregat, Sant Aciscle i Santa Victòria de Dosrius, Sant Andreu d’Alfar, Sant Andreu de Sant Andreu de Llavaneres, Sant Joan de Montgat, Sant Andreu d’Òrrius, Sant Cristòfol de Premià de Mar, Sant Adrià de Sant Adrià del Besòs, Sant Martí de Teià, Sant Cebrià de Tiana i Sant Joan de Vilassar de Mar./El Punt

132
Noticias / Citen a declarar l’alcaldessa de Montgat per l’1-O
« el: Octubre 19, 2018, 08:40:42 am »
L’alcaldessa de Montgat, Rosa Funtané (ERC), ha estat citada a declarar per la Fiscalia Provincial de Barcelona el proper dimarts 23 d’octubre, a les 10 del matí, a la Ciutat de la Justícia com a investigada per haver facilitat la celebració del referèndum de l’1-O.Rosa Funtané | Foto: ERC Montgat


L’alcaldessa va rebre ahir aquesta citació amb data 11 d’octubre on s’indica textualment que el motiu de la mateixa és “la utilització com a centres de votació de centres de titularitat municipal en el referèndum il·legal de l’1 d’octubre de 2017”.

Funtané ja ha rebut el suport dels seus companys de partit i de diverses formacions municipals com, per exemple, ICV Montgat que ha manifestat a través d’un comunicat que donen el seu suport a l’alcaldessa, afegint que “sempre hem defensat que els conflictes polítics han de ser resolts políticament”, i reclamen l’arxiu de la causa./Diari Maresme

133
Noticias / Montgat, a punt de posar-se al dia amb el Tribunal de Comptes
« el: Octubre 19, 2018, 08:32:27 am »
L’actual govern municipal està gairebé a punt de regularitzar la seva situació amb el Tribunal de Comptes després d’anys de no haver presentat els corresponents informes anuals a aquesta entitat fiscalitzadora.


Des de l’equip de govern recorden que el 2015, quan van accedir a l’Ajuntament, es van trobar que no s’havien presentat els informes corresponents als anys 2013 i 2014. Durant aquesta legislatura, explica la regidora Laura Ribot, “hem anat treballant per regularitzar la situació, ja que quan vam entrar al govern el Tribunal de Comptes ens va picar el crostó”. Ribot afegeix que, el dia d’avui, “només ens queda presentar l’informe que fa referència al 2017”.

Aquesta setmana el Tribunal de Comptes ha presentat el seu informe anual, referent al 2016, sobre la fiscalització de la rendició de comptes dels ajuntaments. Montgat continua apareixent a l’informe com un dels municipis que té pendents la documentació del 2016, tot i que en un Ple celebrat el passat mes de juny es va tirar endavant la seva aprovació. L’informe del Tribunal de Comptes, però, va posar el 31 de desembre del 2017 com a data límit, per aquest motiu Montgat encara hi surt./Linea Nord

134
Badalona pot presumir de tenir el centre científic més gran d’Europa que es dedica exclusivament a investigar tractaments contra la leucèmia.
El centre té més de 10.000 metres quadrats. Foto: Ajuntament

La Fundació Josep Carreras va presentar, divendres passat, el nou campus de l’Institut de Recerca contra la Leucèmia, situat al costat de l’Hospital de Can Ruti. L’acte va aplegar diversos investigadors, polítics com el president de la Generalitat, Quim Torra, i l’alcalde de Badalona, Álex Pastor, i el tenor Josep Carreras, que va impulsar la Fundació després de recuperar-se de la leucèmia.

Amb més de 10.000 metres quadrats, l’espai aplegarà centenars d’investigadors d’arreu del món per trobar una cura a aquesta i altres malalties relacionades amb la sang. Des del 5 d’octubre de l’any passat hi treballen un centenar de persones, però es preveu que aquesta xifra anirà creixent.

La Fundació Josep Carreras, juntament amb altres empreses privades com l’Obra Social La Caixa, ha invertit 26 milions d’euros en la construcció i posada en marxa d’aquest centre, que també ha comptat amb finançament públic.

5.400 NOUS CASOS CADA ANY

La leucèmia és un dels càncers amb més afectació a l’estat espanyol, sobretot entre els infants. De fet, cada any es diagnostiquen gairebé 5.400 casos nous de leucèmia. Evarist Feliu, el vicepresident de la Fundació i coordinador científic de l’Institut, va afirmar que s’ha passat “d’un 100% de mortalitat els anys seixanta a un 80% de curació en nens i un 40% en adults, però cal continuar investigant-ne les causes i els tractaments”.

Entre els objectius del nou centre hi ha la immunoteràpia i els tractaments especialitzats i personalitzats per a cada pacient. Hi treballaran, de manera conjunta i coordinada, investigadors amb diverses formacions: metges, biòlegs, bioquímics, bioinformàtics i farmacèutics, que buscaran noves línies de recerca./Linea Nord


135
Badalona (Barcelona), 11 oct - El Área Metropolitana de Barcelona (AMB) y el Ayuntamiento de Badalona han tenido que realizar hoy una actuación de emergencia en el tramo del colector de Levante situado en la playa de Badalona (Barcelona), para intentar evitar su rotura como consecuencia de los temporales.

Los trabajos que se están llevando a cabo consisten en proteger el colector con bloques de piedra, que están siendo colocados sobre la arena, con el objetivo de formar "un dique de defensa contra las olas", ha informado el Ayuntamiento de Badalona en un comunicado.

"El 7 de octubre, los servicios de playas del Ayuntamiento de Badalona detectaron que el colector de Levante quedaba al descubierto en el tramo de la playa del Patín a Vela, debido al temporal marino. El incidente se comunicó inmediatamente a la AMB", ha explicado el consistorio badalonés.

El Ayuntamiento ha destacado también que mientras se realizan estas obras de urgencia también se ha preparado el material necesario en caso de ruptura del colector, para poder efectuar un desvío provisional del mismo en el menor tiempo posible.

El colector de Levante es una infraestructura de saneamiento que recoge todas las aguas residuales de Montgat, Badalona y Sant Adrià de Besòs y las conduce hasta la depuradora del Besòs.La Vanguardia


Pàgines: 1 ... 4 5 6 7 8 [9] 10 11 12 13 14 ... 67
SimplePortal 2.3.5 © 2008-2012, SimplePortal